خرید و فروش کارخـانـه

جهت ثبت آگهی فروش و یا اعلامیه خرید کارخانه مورد نظر خود , فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید .

"واحد بازرگانی شرکت آرنــا پتــرو گـــاز"