پیام مدیر عامل

ایران , سرزمینی با  گنج‌های پنهان ، گنجهایی همچون منابع عظیم نفت و گاز که همواره باعث رشک و طمع بیگانگان به این خاک زرخیز بوده و بارها بخاطر آن مورد تعرض قرار گرفته  امّا همچنان استقامت وشکوهش، به مانند دماوند سر به افلاک کشیده است سرزمینی با مردمانی اهل علم و دانش وخرد که پیامبر اکرم (ص) در تعریف و تحسین او و فرزندانش فرموده :« اگر دانش در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت .» سرزمینی که با وجود چنین منابع و مردمانی , شایسته توسعه پایدار و بالندگی اقتصادی, علمی , فنّی، فرهنگی، سیاسی و ... در عرصه های داخلی و  بین المللی می باشد, جهت حصول این مهم بنده و همکارانم که انسانهایی متخصص و دلسوز به آبادانی کشور هستند در شرکت آرنا پترو گاز که تلفیقی از دانش، تخصص  و تجربه است ،تلاش شبانه روزی با حفظ ارزشها را در دستور کار خود قرار داده و سعی بر دستیابی به اهداف راهبردی و انجام مأموریت های تعیین شده داریم . 
 ما در این خانواده بر این باوریم که رسیدن به این اهداف جز با استعانت از خداوند مهربان و رعایت عدل و انصاف و با اتکاء بر تجارب و ...

ادامه مطلب...