اتیل هگزانول

اتیل هگزانول ترکیبی آلی است که برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی بکار می رود. اتیل هگزانول مایعی شفاف و بی رنگ از خانواده آلکل ها است. کاربرد اصلی 2-اتیل هگزانول در تهیه دی استرها، بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات یا DEHO می باشد. اتیل هگزانول سبب تحریک قرمزی و درد در چشم و پوست می شود.

خواص فیزیکی و شیمیایی:

فرمول شیمیایی: C8H18O

جرم مولکولی: 130.23 g/mol

دانسیته: 0.833 g/cm

دمای ذوب : -76 C

دمای جوش:  183-185 C

نام تجاری :2- اتیل 1-هگزانول   2-Ethyl 1-hexanol

سایر اسامی: الکل اتیل، 2-اتیل هگزانول الکل، هگزیکول

مجتمع های تولیدکننده: پتروشیمی اراک

 

اتیل هگزانول (Ethylhexanol or 2-EH) یا ایزو اکتان، ترکیبی آلی است که برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی بکار می رود. این ماده یک الکل هشت کربنی شاخه دار است. اتیل هگزانول مایعی شفاف و بی رنگ است که در آب تقریبا حل نمی شود اما در اکثر حلال های آلی بخوبی حل می شود. 2-اتیل هگزانول را می توان به سهولت به استرها که کاربرد فراوانی دارند تبدیل نمود.

 

موارد مصرف:

کاربرد اصلی 2-اتیل هگزانول در تهیه دی استرها، بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات یا DEHO که یک پلاستیسایزر است، می باشد. از آنجایی که یک الکل چرب است، استر آن دارای خصوصیت ملین است. برای مثال 2-اتیل هگزیل استر برای این کار است.

 

اطلاعات ایمنی:

سبب تحریک قرمزی و درد در چشم و پوست می شود. خوردن آن خطر ناک بوده و سبب تهوع، سرگیجه و کاهش کارایی سیستم اعصاب می شود. همچنین این مایع قابل احتراق است.

دواتیل هگزانول(2EH)

دو اتیل هگزانول ماده اولیه واحد در اکتیل فتالات می باشد . این ماده تا قبل از راه اندازی مجتمع پتروشیمی اراک در سال 1374 از خارج از کشور وارد می شد .

مجتمع پتروشیمی اراک تنها واحد تولید کننده این نوع الکل در ایران می باشد و فروش آن در بازار بورس و به صورت سهمیه بندی صورت می پذیرد.

گرایش به مصرف PVC های انعطاف پذیر و گسترش شرکت های داخلی در آینده ما را با کمبود شدید دو اکتیل هگزانول مواجه خواهد نمود . به همین دلیل مطالعات فنی و اقتصادی طرح ایجاد یک واحد تولیدی دو اتیل هگزانول در دستور کار قرار گرفته است .