خط مشی و نظام نامه مدیریت یکپارچه

شركت آرنا پترو گاز (A.P.G) به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در به کارگیری روش های نوین و تكنولوژي روز در نظارت برفعالیت های مراحل راه اندازی پروژه های صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی، به عنوان پیمانکار در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی، مصمم است سیستم مدیریت یکپارچه خود را بر اساس استانداردهـای بین‌المللی سیسـتم مدیریـت کیفیـت (ISO 9001:2008)  سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی (ISO/TS29001:2010 ) ،سیتم مدیریت ایمنی – بهداشت – محیط زیست (HSE-MSارتقاء داده و خدمات خود را با بهترین کیفیت، با توجه به این اصول عرضه نماید.

این شرکت خود را موظف می داند، تمامی همت خویش را به کار بندد تا با به کارگیری بهینه کلیه منابع در دسترس ، تقویت کار گروهی ، ترویج فرهنگ پیشگیری به جای فرهنگ علاج و استفاده از فرصتهای بهبود جهت پویا نگه داشتن سیستم مدیریت کیفیت استقرار یافته ، به کسب رضایت مشتریان ازخود نایل گشته و برای دستیابی به اهداف مورد نظر و افزایش میزان رضایتمندی مشتریان اقدام نماید.

 در این راستا اهداف زیر، در شرکت مد نظر قرار می‌گیرد:

 • دسترسی و برقراری منابع مالی مطمئن جهت نیل به چشم انداز و اجرای ماموریت سازمان
 • حضور موثر در بازار و توسعه سهم بازار در داخل و خارج كشور
 • رشد و تعالی سازمان در اجرای فرآیندهای داخلی
 • توسعه منابع انسانی از طریق آموزش و افزایش مهارت
 •  ایجاد زمینه‌های مناسب جهت مشارکت موثر و ترویج روحیه غرور و افتخار در بین کارکنان
 • استفاده بهینه از تجهیزات، تاسیسات و ماشین آلات
 • کاربرد فنآوری‌های جدید و ایجاد شرایط مناسب در راستای بهبود مستمر
 • تعهد به تامین خواسته‌های مشتری و افزایش رضایت مشتری از طريق درك نيازها و پاسخگوئي به آن‌ها
 • تعهد به بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه با استفاده از نظرات و خواسته‌های مشتریان و سایرطرفهای ذینفع
 • پایش مستمر عملکرد سازمان
 • تعهد برعایت قوانین و مقررات قابل اعمال بر فعالیتها ی سازمان در مقوله‌های کیفیت، محیط زیست, ایمنی و بهداشت شغلی
 • پیشگیری از وقوع حوادث و کنترل عوامل زیان آور محیط کار
 • کاهش صدمات و ضایعات انسانی و بروز بیماری های شغلی در سازمان
 • پیشگیری از آلودگی زیست محیطی در کلیه جهات (از جمله آب، هوا، خاک و صوت)
 • بهینه سازی مصرف منابع و انرژی
 • ساماندهی و مدیریت ضایعات

                                                                     محمد محسن منصوری

                                                                             مدیرعامل