شبکه‌های اجتماعی

جهانی شدن فرآیندی است اجتناب­ناپذیر که از اوایل قرن بیستم شروع شده و همراه با فراز و نشیب­هایی رو به تکامل است. این فرآیند از طریق بوجود آمدن شبکه هاب اجتماعی در تمامی جنبه های زندگی بشر موثر بوده یکی از ابعاد این فرآیند بعد اقتصادی این شبکه ها است که روز به رو در حال گسترش است .

از این رو شرکت آرنا پترو گاز جهت ارتباط موثر و 24 ساعته با مشتریان خود جهت تسهیل در امر اطلاع رسانی ,آموزش و ارائه هرچه بهتر خدمات خود اقدام به ارائه اطلاعات لینک های ارتباطی خود بر روی شبکه اجتماعی نموده است .

امید است این امر رضایت خاطر شما همراهان گرامی را سبب شود .