واحد R&D

واحد تحقیق و توسعه شرکت آرنــا پتــرو گــاز (A.P.G) با بهره گیری از توان علمی، فنی و تکنولــوژیکی روز , ضمن انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی با هدف بهبود کیفیت  و کمیت خدمات ، توسعه نوآوری و ایجاد ارزش افزوده در نظر دارد تا گام های اساسی را در راستای کیفیت رقابتی، افزایش بهره وری و پویایی این شرکت بردارد. این بخش در چارچوب استانداردهای ایزو و نیز مدل EFQM عمل نموده  و تمامی داده‌ها و گزارش‌های فرآیند پروژه‌های در دست اقدام خود را ثبت, تحلیل و پایش می‌نماید درنتیجه رشد و توسعه و ارتقاء کیـفیت و کمـیت خدمات این شرکت در زمیـنه های فعالیت آن بطور تصــاعدی رو به افزایش بوده و توانسته است رضایت مشتریان خود را بدست آورد و همواره در راستای افزایش سطح آگاهی و تجربه پرسنل خود و سایر شرکتهای همکار و نیز ارائه ویژگی‌های منحصر به فرد خدمات خود نسبت به سایر رقبا تلاش مستمر داشته است. از طرفـی همکـاری بـا دیگــر مراکـز تحقــیقاتی و دانشــگاه ها را به صورت استـفاده از خدمات مشاوره ای، انــجام پروژه هایـی در قالب قرارداد و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در راستای کار خود داده است .

استراتژی های واحد تحقیق و توسعه:

  • شناسایی و معرفی دانش و فن آوریهای جدید به منظور افزایش مزیت رقابتی شرکت
  • مدیریت کمیته های تخصصی و رفع مشکلات فنی شرکت
  • تامین و بروز رسانی روشهای فنی-مهندسی شرکت
  • همکاری مستمر با موسسات تحقیقاتی پژوهشی و مراکز علمی معتبر
  • برقراری ارتباط با دانشگاه ها در راستای فعالیتهای پژوهشی شرکت
  • برقراری ارتباط با سازمان ها و موسسات مرتبط
  • تهیه و بروز رسانی استانداردهای مورد نیاز شرکت

این واحد از متخصصان، اساتید و فارغ التحصیلان نخبه دانشـگاهی صاحب نـظر در صنعت نفت , گـاز و پتروشیـمی  و مواد شیمیـایی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی دعوت به همکاری می نماید.