10
آگوست

– آرنا پترو گاز صادر کننده عمده محصولات پلیمری به چین

به گزارش روایط عمومی شرکت آرنا پترو گاز با عنایت به برنامه راهبردی این شرکت در خصوص توسعه  بازارهای صادراتی و افزایش سهم این شرکت در صادرات مواد پتروشیمیایی ایران، این شرکت موفق به انعقاد قرارداد تامین ماهانه 5000 تن پلی اتیلن سنگین گرید “Bl3” به مدت سه ماه برای بازار چین گردید.