10
آگوست

شرکت آرنا پترو گاز برنده مناقصه تامین ضدیخ (اتیلن گلایکول) شرکت پالایش نفت تهران شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آرنا پتروگاز : مهندس محمد محسن منصوری مدیر عامل شرکت آرنا پتروگاز با اعلام خبر برنده شدن این شرکت در مناقصه تامین ضدیخ (اتیلن گلایکول) اظهار داشت: شرکت آرنا پترو گاز به عنوان یکی از مطرح ترین و بزرگترین شرکتهای تامین کننده مواد شیمیایی در ایران بشمار میرود و مطابق برنامه راهبردی تدوین شده در سال 98 شرکت آرنا پترو گاز قادر به تامین تمامی نیازهای  اساسی مشتریان بویژه مشتریان سازمانی خود خواهد بود.