اطلاعات نیروگاه‌های ایران

نیروگاه دماوند

نیروگاه شهید سلیمی نکا

نیروگاه رودشور

نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد

نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

نیروگاه رامین اهواز

نیروگاه شهید منتظری

نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

نیروگاه حرارتی بندرعباس

نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان

نیروگاه شازند

نیروگاه بیستون

نیروگاه نیشابور

نیروگاه فارس

نیروگاه شهید مفتح

نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

نیروگاه خلیج فارس

نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

نیروگاه گازی ری

نیروگاه علی‌آباد کتول

نیروگاه حافظ

نیروگاه پره‌سر

نیروگاه سلطانیه زنجان

نیروگاه جنوب اهواز

نیروگاه شهید کاظمی سیرجان

نیروگاه گنو

نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر

نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

نیروگاه قلیان سنندج

نیروگاه سیکل ترکیبی قاین

 نیروگاه چهلستون اصفهان

نیروگاه پرند

نیروگاه سبلان

نیروگاه فردوسی

نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

نیروگاه گازی عسلویه

نیروگاه اسلام‌آباد اصفهان

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

نیروگاه گازی و حرارتی تبریز

نیروگاه سیکل ترکیبی ایرانشهر

نیروگاه قم

نیروگاه سهند

نیروگاه طبس

نیروگاه طوس

نیروگاه شریعتی

نیروگاه استیل آذین ایرانیان

نیروگاه غرب کارون

نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو

نیروگاه پاسارگاد قشم

نیروگاه اردستان

نیروگاه گناوه

نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه

نیروگاه شهید بسطامی شاهرود

نیروگاه قدس سمنان

نیروگاه سیکل ترکیبی اسلام‌آباد غرب

نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو

نیروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران

نیروگاه شمس سرخس

نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

نیروگاه زرگان

نیروگاه مشهد

نیروگاه شهید بهشتی لوشان

نیروگاه سیکل ترکیبی خوی

نیروگاه شهید منتظرقائم

نیروگاه چابهار

نیروگاه کیش

نیروگاه حرارتی بعثت

نیروگاه گازی زاهدان

نیروگاه زرند

نیروگاه سوم پالایشگاه آبادان

نیروگاه گازی شیراز

نیروگاه گازی کنگان

نیروگاه گازی کنارک

نیروگاه صوفیان

نیروگاه زنبق یزد

نیروگاه هسا

نیروگاه گازی بوشهر

نیروگاه گازی کهنوج

نیروگاه گازی دورود

نیروگاه گازی ارومیه

نیروگاه طرشت

نیروگاه تولید همزمان آب و برق قشم

نیروگاه گازی غرب مازندران

نیروگاه گازی جزیره خارک

نیروگاه فورگ داراب

نیروگاه برق همدان