نفت و گاز

ایران با قرارگیری در جایگاه دوم ذخایر نفت و گاز جهان به عنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه از صنعت مطرح بوده و در میان کشورهای صاحب منابع انرژی فسیلی از موقعیت ویژه‌ای برخورداد است.

شرکت آرناپتروگاز  با بهره‌گیری از تیم‌های قوی در رشته‌های مختلف مهندسی، منابع مختلف و تجارب بدست آمده، قادر به انجام مطالعات امکان سنجی، طراحی مفهومی،فرآیند طراحی و مهندسی (FEED)، نصب و راه اندازی و اجرای پروژه های کلان نفت و گاز در قالب EPC می باشد.