زمینه‌های همکاری شرکت

این شرکت علاقه مند است با تولید کنندگان، تامین کننده گان ,خریداران و فروشندگان برای تأمین نیاز متقاضیان داخلی و همچنین واردات و صادرات  همکاری کند.

زمینه های همکاری :

 خواهشمند است درخواست و یا پیشنهاد همکاری خود را در این زمینه برای ما ارسال نمایید.