وینیل استات

نام ماده (فارسی): وینیل استات
نام ماده (انگلیسی): Vinyl acetate
نام تجاری (فارسی): مونو وینیل استات ( وی ای ام)
نام تجاری (انگلیسی): vinyl acetate monomer (VAM)
سایر اسامی: اسیداستیک، اتیلن استر، ونیل استر، 1- استوکسی اتیلن، اتینیل استات، اتیلن اتان، استات دی ونیل

 وینیل استات مایعی بی رنگ و با بوی زننده است. وینیل استات ماده اولیه پلی وینیل استات، یکی از مهمترین پلیمرها، است.

خواص فیزیکی و شیمیایی

 فرمول شیمیایی : C4H6O2

جرم مولکولی:  86.09 g/mol

مشخصات ظاهری : مایع  , بی رنگ

دانسیته:   0.934 g/cm

دمای ذوب :    -93 C، 180 K، -135 F

دمای جوش :  72.7 C، 346 K، 163 F

دمای فلش: -8C

وینیل استات یک ترکیب آلی با فرمول CH3COOCH=CH2 و مونومر پلی وینیل استات است. روش صنعتی تولید وینیل استات واکنش اتیلن و استیک اسید با اکسیژن در حضور کاتالیست پالادیوم است. فرم مایع وینیل استات شدیداً قابل اشتعال است.
وینیل استات مایعی بی رنگ و با بوی زننده است. وینیل استات ماده اولیه پلی وینیل استات، یکی از مهم‌ترین پلیمرها، است.
روش اصلی و صنعتی تولید وینیل استات واکنش اتیلن و استیک اسید با اکسیژن در حضور کاتالیست پالادیوم است. وینیل استات را همچنین می‌توان با اضافه نمودن فاز گاز اسید استیک به استیلن تولید نمود.

وینیل استات یک ترکیب آلی و مونومر پلی وینیل استات است. روش صنعتی تولید وینیل استات واکنش اتیلن و استیک اسید با اکسیژن در حضور کاتالیست پالادیوم است. فرم مایع وینیل استات شدیدا قابل اشتعال است.
روشهای تولید: 
روش اصلی و صنعتی تولید وینیل استات واکنش اتیلن و استیک اسید با اکسیژن در حضور کاتالیست پالادیوم است. وینیل استات را همچنین می توان با اضافه نمودن فاز گاز اسید استیک به استیلن تولید نمود.
واکنشهای شیمیایی: 
وینیل استات را می توان به تنهایی پلیمریزه نمود و پلی وینیل استات که یک کوپولیمر است را تولید کرد. با توجه به ناپایداری رادیکال ها توقف پلیمریزاسیون مسئله اصلی است. وینیل استات در بسیاری از واکنش ها با آلکن ها و استرها در واکنش شرکت می کند. برای تولید دی برمین به برمین افزوده می شود. به هالید هیدروژن اضافه می شود تا 1-هالو اتیل استات را که به روش دیگری قابل تولید نیست، تولید کند.
اطلاعات ایمنی: 
فرم مایع وینیل استات سبب تحریکات مختصر و متوسط در پوست و چشم می شود. فرم مایع این ماده شدیدا قابل اشتعال است.
بسته بندی :
در بشکه های 200 کیلوگرمی