پتروشیمی آریا ساسول

محصولات :

 

  • اتیلن : این محصول در دو مشخصه جداگانه بر اساس طراحی و فروش جهت صادرات و تامین خوراک واحد های فرایندی پایین دستی تولید می گردد.
  • پلی اتیلن سبک : این محصول در هشت نوع درجه بندی جهت تهیه کیسه ها ، فیلم ها و ظروف پلاستیکی و قطعات صنعتی پلاستیکی و همچنین پوشش کابل ها کاربرد دارد.
  • پلی اتیلن متوسط و سنگین : این محصول در هشت نوع درجه بندی برای تهیه انواع لوازم خانگی ، فیلم ، ظروف و قطعات صنعتی پلاستیکی ، لوله و بطری پلاستیکی دارای کاربرد می باشد.

 

آنالیز محصولات تولیدی :

  LTL 2130 (LH0030) HCH 5020 (HB5020) LTM 2047 37 (LP0470KJ)
LTM 2119X (LF 0190)     MCH 3713 (MF 3713) HCH 5110 (HF5110)

 

www.aryasasol.com