چشم اندازها

به عنوان ترسیم افقی برای سال 1397،، چشم انداز شرکت با بررسی شرایط موجود در سناریوهای مختلف و همچنین با نگاه به چشم انداز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران در افق 1406 تدوین شده است. بر این اساس بیانیه چشم انداز شرکت آرنا پترو گاز عبارت است از:

” توســعه یافتـــه و پیـشــرو در حوزه های تامین مواد اولیه صنایع , صادرات و واردات انواع مواد شیمیایی , تامی تجهیزات , طراحی و اجرای پروژه­ های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کشور؛ همراه با حضور موثر در بازارهای داخــلی و بین المـللــی.”

فعالیت شرکت آرنا پترو گاز به صورت بین­ المللی بوده و هیچ حد و مرزی نمی­شناسد.کارکنان، مشتریان و شرکتهای رقیب این شرکت را به عنوان شرکتی با رشدی چشمگیر و روزافزون در مسیر پیشرفت و تعالی می­شناسند.

نوآوری، خلاقیت و کار گروهی این مجموعه و همچنین واکنش مناسب در برابر تغییرات این شرکت را به عنوان شرکتی شاخص و با توانمندیهای ویژه معرفی می­کند.

 ماموریت ها:

در راستای نیل به چشم انداز پنج ساله شرکت، ماموریت آن عبارت است از:

 • تأمین نیازهای صنایع کلیدی با درنظر گرفتن اولویت های کیفیت،زمان و قیمت
 • پشتیبانی و مشارکت در تأمین نیازمندیهای خاص مشتریان
 • بازاریابی و توسعه سهم بازار، همگام با ارتقای توان عملیاتی و اجرایی مجموعه
 • ارائه خدمات راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری و آموزش از طریق مشاوره، مهندسی، مدیریت، نظارت و اجرا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به صورت کامل با استفاده از منابع انسانی توسعه یافته و علوم و فناوریهای نوین.
 • توسعه کمی و کیفی حوزه­های فعالیت اعم از بازرگانی فنی مهندسی و اجرایی
 • ارتقای دانش فنی و تسلط به تکنولوژی روز دنیا به منظور تخصصی شدن خدمات و امکانات مجموعه
 • کارآفرینی و حمایت از قشر جوان و متخصص کشور

 ارزش ها :

ارزشهای محوری چارچوبی است که کلیه فعالیتهای شرکت باید در قالب آن صورت گیرد و هیچ استراتژی، هدف یا رفتاری خارج از این چارچوب مجاز نیست. این ارزشها برگرفته از ارزشهای انسانی و اسلامی، ارزشها و الزامات ملی و همچنین الزامات کسب و کار است. این ارزشها عبارتند از:

 • تعهد به توسعه ، تعالی و حفظ کرامت و ارزش منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمانی
 • برآورده کردن نیازهای مشتریان و پایبندی کامل به تعهدات
 • پاسخگویی و مسئولیت پذیری کامل در قبال کلیه ذینفعان و حفظ منافع آنها
 • توسعه فرهنگ مشارکت، کار تیمی و یکپارچگی سازمانی
 • توسعه دانش و فناوری و پویایی سازمانی از طریق تعهد به خلاقیت و نوآوری
 • پایبندی کامل به الزامات ایمنی و زیست محیطی بر اساس معیارهای ملی و بین المللی
 • مدیریت یکپارچه و متعالی پروژه در راستای تحویل بهنگام پروژه ها با مدیریت هزینه و حداکثر کیفیت
 • تعهد همگانی به ارتقای نام و برند شرکت